Tuesday, November 23, 2010

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket

Friday, October 9, 2009

En gledens dag!


En bedre verden med ObamaEt god valg fra Nobelkomiteen. Den korte tiden Obama har vært presiden i USA har verden blitt et både tryggere og bedre sted å være. Obama er en diplomatiets venn. Nå har USA igjen fått tilbake respekt fra omverdenen. 
Må aldri konfliktmakere som Reagan, Bush, Thatcher igjen få makt. 


Klokken 11 offentliggjorde Nobelkomitéen ved leder Thorbjørn Jagland hvem som får Nobels fredspris 2009. Årets vinner er USA-president Barack Obama.

- Han får prisen for sine visjoner, og sitt arbeid for en verden uten atomvåpen, sier Jagland når han begrunner komiteens avgjørelse.

Friday, September 18, 2009

Helt naturlig

Gjør ikke dette til noe annet enn de to nevnte herrer sier, uformelle samtaler om politikk. Dette viser det norske demokratiets styrke, partiledere med ulikt politisk ståsted kan dra på tur sammen og prate om politikk, samtidig som de dyrker sosialt samvær. Det er en sånn verden vi vil ha. Lytte til og ha respekt for meningsmotstandere, som Obama nå også har ført til at USA gjør.

Høyre har gjort Frp stuerene i denne valgkampen. Det er nå på tide at mellompartiene tar konsekvensen av Erna,s flørt med Carl I og Siw Jensen. Fram mot neste valg må de bevege seg mot venstre og de rødgrønne. Det vil sikre den norske velferdsstaten og unngå at Frp får innpass i regjeringslokalene. Det borgerlige regjeringsalternativet Høyre, Krf og Venstre begravde Erna Solberg da hun før valget annonserte at hun var klar for et regjeringssamarbeid med Frp.

Monday, September 14, 2009

Frp lyver

Norsk Folkehjelp sier Frp lyver angående asylsøkere og lovløshet. De har rett. Dette har vi dokumentasjon på, UDI gjengir tall de har fått fra politiet på dette. Av de 44 overfallsvoldtektene i Oslo i år er det kun en person av de identifiserte som er asylsøker.

Denne manipuleringen med tall og skremselpropaganda fra Frp er selvsagt en bevisst handling for å komme i regjeringsposisjon.

Siv Jensen og Frp sin virksomhet har tidligere vært i søkelyset på grunn av rasistiske holdninger. De siste dagers uttalelser fra denne leiren må da utvilsomt være i det minste i grenseland i forhold til det som i følge loven er ulovlig, nemlig rasistiske ytringer.

Gjør din plikt i dag. Vær med å bygge et samfunn basert på gjensidig respekt, lovlydighet, solidaritet og varme. Stem SV.

Sunday, September 13, 2009

Ta ansvar!

Valgkampen er over. I dag åpnet en del av valglokalene for de første stemmesedlene. Ulike meningsmålinger skifter mellom rødgrønt eller borgerlig flertall. Det som derimot er helt klart er hvem velgerne ønsker som statsminister de neste fire årene. På alle meningsmålinger har Et stort flertall sagt de vil ha Jens Stoltenberg, den ferskeste viste sågar over 51 prosent i favør Jens. Da kan vi også slå fast at en del av de som vil ha Jens som statsminister sier de vil stemme på et av partiene i opposisjonen. Ingen av meningsmålingene har vist over 50% for de rødgrønne.

Er du en av de som tror norges neste statsminister vil hete Jens uansett?
  • Stem Ap, SV eller Sp dersom du vil at norges neste statsminister skal være Jens Stoltenberg.
  • Stem SV dersom du vil ha en fortsatt rødgrønn regjering.
  • Stem SV dersom du ønsker at Lofoten skal vernes mot oljeboring.
  • Stem SV dersom du ønsker nye fire år med fortsatt fokus på natur og miljø.
Godt valg!


Saturday, September 12, 2009

Dette går veien

De rød-grønne fører an i innspurten fram mot valget på mandag. Alle sofavelgere, nå må dere stå opp! Vi skal verne om det norske velferdssamfunnet. Viktig blir det også å sørge for at Lofoten vernes mot oljeutbygging. En fortsatt rød-grønn regjering med SV som vaktbikkje er garantien mot oljeutvinning i dette sårbare og viktige naturområdet. Gi derfor din stemme til SV.

Du som er opptatt av Frp og Høyre sine lovnader om mindre skatt: Tro ikke på alt du hører, de er kun ute etter å senke skattene til de som har mye fra før.

Du som er opptatt av at vi skal ha et stabilt og trygt samfunn videre også: Stem rød-grønt. En stemme til Frp er en stemme til et parti som vil investere i atomvåpen, det er også en stemme til et parti som vil tilbake til det Bush sto for i politikken. Med Obama som ny president i USA har verden fått en ny vår. Da skal ikke vi i Norge gi vår stemme til et parti som hyller det USA,s velgere valgte bort. Den norske modellen har blitt sett opp til i mange land, vern om den. Gi oss ikke et kaldere samfunn basert på egoisme og utnytting av de ressursvake i samfunnet.
Thursday, September 10, 2009

Innse realiteten

Det er en underlig debatt om regjeringsalternativer og samarbeid mellom de borgerlige partiene.
Frp må snart ta inn over seg at deres politikk ikke er forenlig med hva de andre partienes velgere vil ha. Skal ikke politikerne ha litt respekt overfor sine velgere? Invitten Erna Solberg og Høyre har kommet med overfor Frp vitner også om et luftslott i beste fall bygd på uoverkommelige murer, men også en usunn holdning til sitt eget partiprogram. Selvsagt må det være sånn at Høyre må godta en politikk på enkelte områder som bryter med det de går til valg på ved et regjeringssamarbeid med Frp.
Også i det rød-grønne regjeringsalternativet må partiene gå litt på tvers av egne partiprogram, men her er det snakk om tilpasninger, og ikke helt ulike syn på foreksempel den økonomiske politikken som vel ligger som en grunnpilar og som på mange måter sørger for rammene i partienes budsjetter.

Velkommen

En blogg om aktuelle saker i media.